21 november 2005
onderzoek wijst uit mensen prefereren verzuilde televisie boven een slechte overheid
Download