Wie zegt wat hoort

Loesje's posters vind je overal. Met haar positief-kritische teksten wil ze de wereld beter en mooier maken. Dat moet je niet overlaten aan bazen, politici of ouders. Door haar posters op straat en online te verspreiden, geeft Loesje de wereld een zetje in de goede richting.

ANBI

Stichting Vrienden van Loesje

Stichting Vrienden van Loesje is op weg om erkend te worden als Algemeen Nut Beogende Instelling, kortweg ANBI. Schenkingen die worden gedaan aan Stichting Vrienden van Loesje zullen in de toekomst dan fiscaal aftrekbaar zijn.
Let op! Dit is nu dus nog niet het geval, maar zodra Loesje erkend is als ANBI zullen we dat hier publiceren.

Doelstelling

Loesje is dagelijks bezig de wereld beter en mooier te maken. Al heel wat jaren maakt ze kritische en positieve posters. Door deze op straat en online te verspreiden, hoopt ze de wereld een zetje in de goede richting te geven.

Naast het schrijven van teksten brengt Loesje verschillende producten uit, geeft zij workshops en neemt deel aan verschillende (internationale) activiteiten.

Activiteiten

Loesje voert verschillende activiteiten uit om haar doelstellingen te verwezenlijken. In het Activiteitenplan 2023 lees je welke hoofdactiviteiten dit jaar worden uitgevoerd.

Contactgegevens

Vestigingsadres:

De Hes – Gebouw H02
Utrechtseweg 310
6812 AR Arnhem

Postadres:

Postbus 1045
6801 BA Arnhem

Telefoonnummer kantoor: 06-83861918

Overige nummers Stichting:

KVK nummer: 41048886
BTW nummer.: NL007986257B01

RSIN-nummer/Fiscaalnummer: 007986257
Bankrekeningnummer: NL50 INGB 0001 2802 96

Bestuurssamenstelling

Marike Kuperus (voorzitter)

Max Derks (penningmeester)

Julienne Epskamp-Holthuis (secretaris)

Piet van Herpen

Nina Klinkhamer

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke werkzaamheden (statuut 4.7). Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun bestuursfunctie gemaakte kosten.

De stichting heeft een bureau met medewerkers voor onder meer de uitvoering van de activiteiten van de Vereniging van Loesje (statuut 9.1).

Vermogen

Loesje is een ideële, non-profit organisatie en werkt sinds haar bestaan bewust onafhankelijk van structurele subsidies. Van projectsubsidies maakt zij wel af en toe gebruik. Dit houdt in dat Loesje op andere manieren eigen inkomsten genereert om haar club te runnen.

Om haar medewerkers, kantoor en bovengenoemde activiteiten te financieren, genereert Loesje inkomsten uit de verkoop van haar workshops, boekjes, kalenders, t-shirts en door teksten in opdracht te schrijven. Daarnaast ontvangt zij vergoedingen als externe partijen haar posters willen gebruiken. Loesje ontvangt ook particuliere donaties.

Het bestuur beheert het vermogen. Reserves worden meegenomen naar toekomende jaren voor de continuïteit van de organisatie. Ondersteuning hierin wordt verricht door een financieel administratiekantoor en een salarisadministratie kantoor.

Balans- en resultatenrekening

Een financieel overzicht is terug te vinden in de Balans en resultatenrekening 2022.